Zoeken

Afdruk

Verplichte informatie volgens de wet: §5 E-Commerce law, §14 Commercial Code, §63 Trade Regulations and disclosure requirement according to §25 Media law

Eigenaar

Eigenaar van deze website is Serina Fleck.

Bedrijf
Sapphire Austria e.U., Innrain 122/12, 6020 Innsbruck
FN 417511
Österreich UID.ATU68818602

Adres bedrijf
Sapphire Austria e.U., Innrain 122/12, 6020 Innsbruck
Email: Freunde@SapphireAustria.com | +43 (0)512 / 253898

Vrijwaring
Alle teksten en links zijn zorgvuldig geverifieerd. We zullen ons volledig inzetten om correcte, actuele en zo volledig mogelijke informatie te geven op deze website, maar zullen geen verantwoordelijkheid nemen of garant staan voor het feit dat de informatie op deze website niet compleet, correct of actueel is.

De inhoud kan worden verwijderd of gewijzigd zonder reden of daaraan vooraf gegeven mededeling.

Aansprakelijkheidsvorderingen vanwege beschadigingen zowel op materieel of immaterieel gebied die zijn opgelopen door de toegang tot of gebruik van de gepubliceerde informatie, van misbruik van de verbinding of van technische ongeregeldheden worden uitgesloten.

Privacy verklaring
Wij beschouwen privacy als een belangrijke kwestie. Om u zo goed mogelijk te informeren over het persoonlijke gebruik van informatie, vragen we u het volgende in acht te nemen aangaande data beveiliging informatie.

Persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie die u elektronisch via de website aan ons overdraagt, bijvoorbeeld naam, e-mail adres, adressen, of andere persoonlijke informatie, wordt uitsluitend door ons gebruikt voor het doel waarvoor het gegeven is en wordt veilig bewaard en niet aan derde doorgegeven. De internet provider informeert en bewaart informatie automatisch, zoals de browser, besturingssysteem, de verwijzende pagina, IP adressen, tijd van toegang etc. Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifiek persoon zonder verder onderzoek van bestaande informatie bronnen en wij evalueren deze informatie normaal gesproken niet zo lang er geen onwettig gebruik is van onze website.

Toegangsrecht
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over alle opgeslagen informatie die voor u persoonlijk van toepassing zijn, de oorsprong en ontvangers van die informatie en het doel van de opslag.

Auteursrechten

© 2019, Serina Fleck

Het downloaden of kopiëren van de teksten, illustraties, foto’s of enig andere data brengt niet de overdracht of enige rechten betreffende de inhoud met zich mee.

Alle rechten van inhoud, illustraties of andere data op de website zijn uitsluitend eigendom van de eigenaar of de genoemde rechthebbende. Voor enige reproductie van inhoudelijke elementen dient voortijdig schriftelijke toestemming te worden verkregen van de rechthebbende.

De artikelen die vallen onder de categorie middelen (resources) kunnen worden gekopieerd en overgenomen met vernoeming van de bron, maar mogen niet worden verkocht.